FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Özsoy Hukuk & Danışmanlık Bürosu

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması ve öneminin artması ile birlikte fikri mülkiyet hukukunun gerekliliği de bu ölçüde artmıştır. Özsoy Hukuk olarak misyonumuz, gelişen ticaretin en önemli parçası olan yerli ve yabancı şirketlerin kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin karakteristik yönlerinin korunması hususunda müvekkillerimizin beklentilerine en iyi şekilde hizmet sunmaktır.

Özsoy Hukuk tarafından fikri ve mülkiyet hukuku alanında sunulan bazı hizmetler: fikri mülkiyet anlaşmaları, lisans anlaşmaları, marka ve patentlerin devrine ilişkin anlaşmalar; telif hakları; lisans sözleşmelerinin hazırlanması; ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi.