MİRAS HUKUKU

Özsoy Hukuk & Danışmanlık Bürosu

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku,gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde kişinin malvarlığının kimlere,nasıl ve hangi koşullarda intikal edeceğini ve de bu intikalin sonuçlarını düzenleyen hukuk dalıdır.Özsoy Hukuk miras hukuku alanında çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerimize en etkili hizmeti sunmak için özveriyle çalışmaktadır.

Özsoy Hukuk Bürosu tarafından miras hukuku alanında sunulan bazı hizmetler :Tenkis davaları.Veraset ilamı alınması.Vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnamenin iptali.Mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması.Mirasın reddi davasının açılması.Muris muvazaası davaları açılması.Miras ortaklığına temsilci atanması