Hakkımızda

Özsoy Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, küçük çaplı teşebbüslerden, dev bütçeli endüstriyel yatırımlara kadar her ölçekte girişimin, yatırımın ve ticari ilişkinin hukuki alt yapısının hazırlanması, hukuki risk analizinin yapılması, sözleşmelerin kurgulanması, yorumlanması, müzakeresi ve uygulanması aşamalarında müvekkillerini temsil etmekte, hukuki sözleşme yönetimi hizmetleri sağlamakta; hukuki ihtilafların çözümlenmesi sürecinde ise gerçek kişilere, şirketlere ve kurumlara uzlaştırıcı avukatlık hizmetlerinin yanı sıra tahkim ve dava yargılamalarında vekillik hizmetleri sunmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hukukun üstünlüğü, gizlilik, profesyonellik ve kalite prensipleri çerçevesinde, müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmek; hukukun genel prensiplerine uygun uzlaşma yöntemleriyle, hukuki ilişkiler kurulurken ve devamında ortaya çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla, uygulanabilir şartları yerine getirmeyi amaçlayan ÖZSOY Hukuk’ta;

• Kalite yönetim sistemini kurmayı, uygulamayı, sürekli iyileştirmeyi ve kurumsallaşmayı,

• Müvekkillerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal firmalardan seçmeyi ve stratejik iş ortaklığı ilkesi ile çalışmayı,

• Destek olunan bütün süreçlerde, müvekkillerin ve danışanların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde şeffaf ve güvenilir olmayı,

• Birlikte çalıştığımız müvekkillerimizin, tedarikçilerimizin bilgi ve birikimlerini arttırarak geliştirmeyi,

• Çalışanlarımızın, müvekkillerimize hizmet verirken kurumsal standartlarla sürekli gelişen yöntemlerle hizmetlerimizi sunmayı ve müvekkil memnuniyetini arttırmayı, • Çalışanlarımıza, kalite yönetim sistemi bilincini aşılayarak ve eğitimler vererek sürekli gelişmelerini sağlamayı,

• Verilen her türlü hukuki hizmette zamanında, güncel yasal mevzuat ve içtihatlarla uyumlu, istenen kalitede, gizlilik ve bilgi güvenliği esasıyla eksiksiz tamamlamak için çalışmayı,

taahhüt ederiz.