Borçlar hukuku, bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Özsoy Hukuk, eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen her türlü uyuşmazlıkta müvekkillerine etkin ve hızlı hizmet sunmaktadır. Özsoy Hukuk Bürosu olarak borçlar hukuku alanında sunduğumuz bazı hizmetler: alacak davaları, maddi ve manevi tazminat, kira tespit davaları ve kira bedelinin artırılması davaları, kamulaştırma davaları, kiralama ve buna ilişkin tüm davalar, gayrimenkul davaları, taşınır ve taşınmaz malların devri, satışı ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması.