İdare hukuku, idarenin kişilerle, topluluklarla, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini ve idari teşkilatın yapısını ve faaliyetlerini inceleyen bilim dalı ve kurallar bütünüdür. İdare hukuku kısaca idareyi düzenleyen hukuk dalıdır. İdare tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Hukuk devletinin gereği olarak idarenin tüm eylem ve işlemleri hukuki denetime tabidir. Bireylerin idare karşısında korunması ve telafisi güç zararların önüne geçilebilmesi için Özsoy Hukuk olarak hukuk ilkeleri çerçevesinde hizmet vermekteyiz.

Özsoy Hukuk Bürosu olarak idare hukuku alanında sunduğumuz bazı hizmetler: idari sözleşmelerden doğan davalar, kamulaştırma ile ilgili davalar, idari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları, imar hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, idarenin sorumluluğu ve tazminat davaları.