Özsoy Hukuk Bürosu muvazaa, hukuki veya fiili el atma, alım-satım sözleşmeleri sebebiyle meydana gelen uyuşmazlıkların çözümlenmesi, gayrimenkul kirası, ipotek tesisi ve fekki, ayni haklara ilişkin tasarruflar, inşaat sözleşme ve projelerinin hazırlanması gibi gayrimenkul ve eşya hukuku alanında başta olmak üzere taşınmazlara ilişkin tüm uyuşmazlıkların çözümü konusunda ülkemizin ileri gelen hukuk bürolarında biridir. Ayrıca ekibimiz tarafından taşınmazların alım satım süreciyle ilgili olarak danışmanlık ve hukuki yardım hizmeti de sağlanmaktadır.