Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, şahsın parayla ölçülebilen bir menfaatini zarara uğratan rizikonun meydana gelmesiyle bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yüklendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen bir hukuk dalıdır. Özsoy Hukuk, ticaret hukuku alanına giren bu özel hukuk dalında çıkan her türlü uyuşmazlıkta en etkili ve hızlı hukuki hizmeti vermektedir.

Özsoy Hukuk Bürosu olarak sigorta hukuku alanında sunduğumuz bazı hizmetler: Rücu davaları, can ve mal sigortasından kaynaklı alacak davaları, mesuliyet ve zarar sigortalarından kaynaklı alacak davaları, trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, hayat ve maluliyet sigorta davaları.