Özsoy Hukuk Bürosu olarak, gerçek ve tüzel kişilere uluslararası düzeyde danışmanlık yapmakta, yerli ve yabancı müvekkillerimizi temsil etmekte ve onlara uluslararası uyuşmazlıkların çözümü hakkında hizmet sunmaktayız. Özsoy Hukuk yabancı müvekkillerine, Türkiye’deki işlemlerin başlatılması ve yürütülmesi; bu işlemlerin Türk ve/veya kendi ülke mevzuatlarına uygunluğunu sağlama ile çok yönlü bir hizmet sunmaktadır.

Özsoy Hukuk tarafından uluslararası hukuk alanında sunulan bazı hizmetler: ihracat ve ithalat konusunda hukuki denetim ve hukuki alt yapı desteği, yabancı kaynaklı yurt dışı alacaklarının takibi, yabancı mahkemelerde verilen kararların tanınması ve tenfizi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurular, uluslararası tahkim ve arabuluculuk, yabancılar hukuku ve vatandaşlık hukukunu ilgilendiren konularda hukuki destek.