Rekabet hukuku, mal ve hizmet piyasalarında rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı nitelikte olabilecek davranışların denetlenmesi ve yasaklanması suretiyle rekabetin korunmasını amaçlayan hukuk dalıdır. Tüm dünyada ve Türkiye’de rekabet hukukunun etkisinin hızla artması ve buna bağlı olarak bu konuda bilgi ihtiyacının artması nedeniyle Özsoy Hukuk 4054 sayılı kanun doğrultusunda rekabet ihlallerinin önlenmesi ve de rekabetin korunması amacı ile hizmet vermektedir.

Özsoy Hukuk Bürosu olarak rekabet hukuku alanında sunduğumuz bazı hizmetler: şirket sözleşmelerinin rekabet hukukuna uygunluğunun denetlenmesi, şirket faaliyetlerinin rekabet hukukuna uygunluğunun denetlenmesi ve uygun hale getirilmesi, birleşme ve devralma bildirimlerinin yapılması.