Özsoy Hukuk Bürosu gerek gerçek kişi gerekse tüzel kişi müvekkillerinin ticari faaliyetlerini hukuk güvencesi altında sürdürebilmeleri adına kendilerine hukuki danışmanlık vermektedir. Danışmanlığını yaptığımız şirketlerin kuruluş, birleşme, bölünme, tür değiştirme, kuruluş ve esas sözleşmenin hazırlanması süreçlerinde etkin şekilde danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunlarla birlikte günlük işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülebilmesi adına yazılı ve sözlü bildirimde bulunma, 3. kişilerle yapılan sözleşmelerin hazırlanması ve var olan sözleşmelerin revize edilmesi gibi bir şirketin gündeme gelebilecek her türlü hukuki sürecinde olabilecek en kısa sürede etkin rol oynamaktadır.