Özsoy Hukuk Bürosu müvekkillerimizin alacaklarını tahsil etmek amacıyla, İcra ve İflas Kanunu’nda ve ilgili mevzuat çerçevesinde gösterilmiş hukuki yolları kullanarak, her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi konusunda hizmet sunmaktadır.

Özsoy Hukuk Bürosu olarak icra ve iflas hukuku alanında sunulan bazı hizmetler: her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, alacak tahsili ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, itirazın kaldırılması davalarının hazırlanması, iflas hukuku işlemleri, iflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi, istihkak davaları, menfi tespit ve istirdat davaları.